მჟავა ორთქლის სრული დანართი შემგროვებელი და გამწმენდი კოშკი

  • მჟავა ორთქლის სრული დანართი შემგროვებელი და გამწმენდი კოშკი

    მჟავა ორთქლის სრული დანართი შემგროვებელი და გამწმენდი კოშკი

    Acid Vapors Full Enclosure Collecting & Scrubbing Tower არის მოწყობილობა, რომელიც გამოიყენება მჟავა ორთქლების შესაგროვებლად და გასაწმენდად.ჩვეულებრივ გამოიყენება სამრეწველო წარმოების პროცესებში წარმოქმნილი მჟავე ნარჩენების გაზის სამკურნალოდ და გასაწმენდად.

    ამ აღჭურვილობის მთავარი ფუნქციაა სამრეწველო წარმოების დროს წარმოქმნილი მჟავე ნარჩენი აირის ზემოქმედების შემცირება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.მას შეუძლია ეფექტურად შეაგროვოს და დაამუშავოს მჟავა ორთქლი, შეამციროს ატმოსფერული დაბინძურება და დაიცვას გარემო.