საშრობი ორმო

  • საშრობი ორმო

    საშრობი ორმო

    DRYING PIT არის ტრადიციული მეთოდი პროდუქციის, ხის ან სხვა მასალების ბუნებრივად გასაშრობად.როგორც წესი, ეს არის არაღრმა ორმო ან დეპრესია, რომელიც გამოიყენება გასაშრობად საჭირო ნივთების დასაყენებლად, მზისა და ქარის ბუნებრივი ენერგიის გამოყენებით ტენიანობის მოსაშორებლად.ამ მეთოდს ადამიანები მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყენებდნენ და მარტივი, მაგრამ ეფექტური ტექნიკაა.მიუხედავად იმისა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიურმა განვითარებამ მოიტანა სხვა უფრო ეფექტური გაშრობის მეთოდები, საშრობი ორმოები კვლავ გამოიყენება ზოგიერთ ადგილას სხვადასხვა სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტებისა და მასალების გასაშრობად.